My dream is to publish a book one day, but………..

In most cases uma ngibhale indaba on my page, abantu bayayifunda beseshiya amq comments, abanye bayagxeka ngokwakha, which is good for any emerging writer.

Khona kwesinye isikhathi abake beshiye ama comments abuza ukuthi, why dont i publish a book?

Yebo kuyiphupho lami ukuba nencwadi ezofundwa abantu bonke one day, kodwa njengombhali obhala ngesi Zulu, akukho lula ngoba ngisemusha kulendima futhi, isizulu sishube kakhulu sidinga wazi izaga nezisho nokunye ukunotha kwalo lolulimi, ngaleyondlela kusazothatha isikhathi ukuthi ngikwazi ukukhipha incwadi, ngale kwalokho ukujaha kuzongenza ngifunze abantu udaka….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s