When you tried everything, I mean everything you have, but still no luck….

When you tried everything!

Uma usuzame ngamandla akho onke onawo, kodwa kungalungi empilweni yakho, yemukela ukwehluleka kwakho, press reset and start afresh, ngeke uzisole!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s