#LoadShedding! Abantu bengakumangaza, uma ungezwa izinto abazishoyo makucisha ugesi!

#LoadShedding!

Nazi ezinye izinto ezishiwo abantu uma kuhamba ugesi!

– Hawu la ngisathi nguyaheka nje; esho kade eneke imithombo imini yonke ehlezi engapheki!

– Ai lo Eskom uyabheda nje, esho engasazi nokuthi ugesi wawudayisa kuphi, kade asi robha isigubhu

– Buka ke abgsezukusibuka Isibaya, esukela amanga nje engenayo ne dstv

– Bengsathi ngizophuza itiye, kwavele kwathi lwaphe…., esho ngoshukela nezinkambi zokwenanwa!

#Exactly

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s