Umcimbi we Fudumala Youth Development ubashiye bebambe ongezansi !

image

UMCIMBI WE FUDUMALA YOUTH DEVELOPMENT UBASHIYE BEBAMBE ONGEZANSI

Inhlangano yentsha ebizwa nge Fudumala Youth Development ezinze endaweni yase Ntembeni, ku ward 3 ibinomcimbi wentsha mhlaka 16 July 2015, e Ntembeni High School e hholo yakhona, umphakathi wasendaweni ubuphumile ukuzozibonela futhi uzozizwela izinkulumo ezinohlonze ebezethulwa izihambeli ebezikhona lapho, singabala u ikhansela le ward u Mnumzane M Khuzwayo yena okhale nge youth mayelana nokuthi uma kwenziwa izinto ayifuni ukuzibandakanya, kanti bekukhona no Ms BF Sokhela obephuma kwa DSD (Social Development) yena ovele wagibela endabeni yesinemfu nophuzo entsheni, wabe esechaza nokuthi kunamiphumela mini lokhu emzimbeni, u Pastor Kubheka ophuma kwa Centre of Hope naye weluleke intsha ngokuziphatha, Abakwa Yethu Scholars, University of Zululand beholwa u Ayanda Kubheka baye baluleka abafundi ukuthi bengenza kanjani ukuze bezofunda ezikhungweni zemfundo ephakeme, Mr Myeza obephuma e Mfolozi FET College naye ugijime kulawo magama echazela abafundi ngezifundo abanazo. Kube khona no Mr Myeni obevela kwa Ithala Bank, yena obechaza ngama business, nabakwa Agriculture bechaza ngama bursary programs abo, Mr Ayanda Xulu ovela kwa Masakhane naye ukhulume ngosizo abanalo kulabo abadinga ukufunda, nalabo abanenkinga yezidakamizwa. u Ms SF Mchunu wethule izinhlelo zomnyango wezokuthuthukisa umphakathi. kube sekuvalwa izinkulumo ngesihambeli ebesiphuma e Pietermaritzburg ongumnikazi we Nduru Services, ungusomabhizinisi aphinde abe motivational speaker, yena weluleke intsha ngokuthi isukume yenze okuzothuthukisa izimpilo zayo, iyekele ukukhala ibe ingenzi lutho, ube esevala inkulumo yakhe ngokuthi enikezele ngesheke lika R5000 kw iqembu lomculo we Gospel lase Dubeni eselizakhele igama kulendima, elibizwa nge Mercy of God.

Ebekhona namanye amaqembu abezonandisa emcimbini singabala Mission Boys, Ntashah, Mathena Inkunzi, Andy Boy, SMT, Dr Mr Mayor, Taks, Ama X Rays, Secret Charmaz, Amabhodigadi, GOS no Skoomber, kanye no DJ Malindela we Rockercrew obewu dj wosuku.

Esevala uhlelo usihlalo we Fudumala Youth Development u Mr Skhumbuzo Zulu, udlulise ukubonga kwabo wayesecela intsha ukuthi ijoyine inhlangabo ye Fudumala Youth Development, ukuze umphakathi uzothuthuka.

kuloba u Sifiso V Zulu TheGuard

Advertisements

One thought on “Umcimbi we Fudumala Youth Development ubashiye bebambe ongezansi !

 1. Congress causes it to become difficult to wipe out student loans to encourage lending companies to give out such financial
  products. So, any person who is suffering from unfavorable credit scoring like CCJs, Individual voluntary arrangement, late
  bills, bankruptcy, defaults, skipping associated
  with installments, property foreclosure etc tends to make the most of
  the short term loan and also that without any credit ratings verifications,

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s