#Profile #Amabhodigadi

#Profile

Namhlanje sithe ake sihlale nanazi izinsizwa zika Maskandi ezisanda kudelisa izihlwele e hall yase Ntembeni high school nge 16 July, emcimbini wentsha owawihlwe i Fudumala Youth Development.

Igama leqembu Amabhodigadi, lisendimeni yomculo ka Maskandi. leli qembu liphuma endaweni yase Ntembeni, esigodini sase Nkwakhwini. Lisungulwe insizwa yakhona kuleyandawo u Mthobeleni Sithole ngonyaka odlule 2014, u Mthobeleni ophinda abe i lead singer kulo, uthi inhloso yokusungula iqembu kwakuwukuphakamisa indawo yangakubo, Entembeni kanye ne Melmoth yonke.
Esewonke amalunga eqembu ayishumi singabala yena u Mthobeleni no Mboniseni Sithole kube u Khayo, u Khonza no Nhlanhla Zulu, bese kuba u Khanyisani Qwabe, u Mxo Shange no Thamoo Dlamini.
Njengamanje iqembu Amabhodigadi linezingoma ezine ezikhona, khona ezinye ezizophuma ngo October kuwo lonyaka, ama cd awakatholakali basahlanganisa izingoma zabo besabheka nenkampani ezobenzela.
Iqembu selike labonakala emphakathi lenza elidume ngakho e stage, singabala nje emcimbini obizwa nge ‘Lets stop drugs and stick to the talent’ owawuhlelwe i RAM ngonyaka odlule owawuse Melmoth town hall la elalala khona indawo yokuqala ko maskandi, bese kuba se Thubalethu hall emcimbini we Nguna FM, laphinda labonakala e Mehlamasha emcimbini ka Bheki Mshengu, kamuva nje belihlanyisa abantu e Ntembeni high school, miningi neminye elisazodlala kuyo ngoba bazimisele ngokuya kude nomculo.

image

Uma ufuna ulwazi oluthe xaxa ngeqembu Amabhodigadi noma ufuna ukuzwa ngama bookings, xhumana nabo kule Mr MD Sithole 0731201046 noma Mr SX Sithole 0793192694

ngeminye imibuzo, buza kuma comment.

*Uma ufisa ukukhipha eyakho i profile xhumana nami ku inbox noma whatsapp 0737799982 if uno bbm uyoshiya i pin yakho ku inbox

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s