#Profile #Kangaroo

Profile

Kangaroo
Iqale kanjani lento?
Ngo 2002 ila eqale khona lendaba, u Mandla Shabangu aka DJ Mr Mayor, wangena ku music eshaya umculo we Gospel, ngalesosikhathi wayebizwa ngo Shoti. Ngenxa yothando lo music wabe esezama ukufunda ukuzenzela ama beats nge desk eskoleni, Wabe eseqala ukukwazi ukubhala into okthiwa ingoma, it was 2004. Kuthe ngo 2007 abangani bakhe baqala bambiza ngo DJ Shoti abanye bembiza shakes. 2008 wahlangana nomunye umngani obizwa Nqobile Magwaza aka Mshishi babhala naye izingoma, ngebhadi ke indaba ye studio yayingakabi lula. 2009 wahlangana futhi nomunye umngani u Ngcebo Buthelezi bebhala izingoma zika Maskandi. 2010 wahlangana nabanye baba i group of 7, lapho u Shoti okwavela khona ukuthi useyakwazi nokushaya ama beats ngomlomo, ngawo lowo nyaka kwabe sekuqhamuka igama elithi Mayor ngenxa yokuthi wayehlala egqoke izibuko zamehlo kanti ne uniform wayengayi robhi wayeyishaya iphelele ezithandela nokudla, abangani bembiza Mr Mayor yokudla. 2011 wayesaziwa ngo Mr Mayor, kwathi kune faŗewell eskoleni e Buqhawe, ngenxa yokuthi yayingekho i demo, yena ne crew yakhe yangalesosikhathi bangena badansa e stage besebenzisa ingoma ka Msawawa. Ngokuhamba kwesikhathi kwafika uthisha u Majola waso Lundi waba nokuyithanda into ayeyenza, wabe esemhlanganisa nabanye abane studio khona Olundi, lapho wenza khona ama track akhe okuqala including aduma ngayo ethi Jority ekhuluma ngo somatekiso, yayizwakala emateksini naku Zululand fm. 2012 igama lika DJ Mr Mayor ilona elabe seligqama kakhulu, lapho wayesenabadansi bakhe. 2013 wake wagula kanzima, kwathi makwedlula lesosi wombe, kwabe sekuqhamuka i group ebizwa Kangaroo ehlanganiswe uyena nabadansi bakhe. Njengamanje ziwu 30 izingoma.
OBANI I KANGAROO?
I Kangaroo inama members awu 4 okungo
1. Mandla Shabangu aka DJ Mr Mayor
2. Sihle Majola aka Comealong
3. Mdu Shabangu aka Mdurayzar
4. Nzuzo Dludla aka Prominent

PERFOMANCES
I Kangaroo isike yabonakala ezindaweni eziningi la e Kzn including Pmb, Vryheid, Eshowe, Empangeni, Hluhluwe, Ulundi, Nongoma, Denny Dalton, Newcastle, kamuva nje bebebizwe u Sosha no Bullistic Olundi, babonakala nakuma event e youth e Zietover ngo June 16 nase Ntembeni High ngo July 17, abanye abaculi asebeke bashiyelana nabo i stage singabala u Thokozani Langa, Mlwazet kanye ne Zinceku nabo Bullistic n Sosha, sebeke badibana no Chillibite wodumo lwe Zulu Lami.
PLANS
U Mayor ne crew yakhe bahambisa phambili i education, bafisa kakhulu ukufunda bebe nezicucu zemfundo bese kusha umculo after, bayafisa ukubona i Kangaroo yenza ama collaboration nama groups amakhulu, including Sosha n Bullistiks, kanjalo noku recorda ko Afro, ko 745 records
CONTACTS
Uma ufuna ukuxhumana nabo about bookings or any info
Whatsapp / Cell: 0762139605
Facebook: Mandla Mayor

OTHER
I album ye Kangaroo ebizwa Istayela esisha, izobe yethulwa ngomhlaka 28 August, Enqaba primary, endaweni yakwa Yanguye, then from mhlaka 30 August, izobe isitholakala e Melmoth, Bongs Internet Cafe e Mall, ngo R40 kuphela. I cd ina 12 tracks, ungaphuthelwa ke ilo cream.

image

Support local music, for any question shiya i inbox or comment

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s