Kwesinye isikhathi uyayincoma into ongayithandi noma ugxeke into oyithandayo, just for the sake of friendship! Funda indatshana ethi UMANGCOLA www.facebook.com/TheGuardEntertainment ngo 4pm today. #LoveStories

Kwesinye isikhathi uyayincoma into ongayithandi noma ugxeke into uyithanda, ngenxa nje yokuthi ufuna ukujabulisa abangani!

Funda indatshana u Mangcola! Ngo 4pm namhlanje. #LoveStories

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s